Pani Marszałek! Panie Ministrze! Ja chciałabym, żeby wybrzmiało to, że przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych uczestniczący w tym naszym spotkaniu i w posiedzeniach komisji oraz podkomisji byliby za przyjęciem tej poprawki, którą złożyli koledzy z PiS-u. Ja jestem, powiedziałabym, w jeszcze bardziej skomplikowanej sytuacji, jako że kiedyś przez 14 czy 15 lat byłam kuratorem sądowym, tak że ja dokładnie znam specyfikę tej pracy i wiem, że wsparcie sekretariatów jest absolutnie niezbędne.

Ja mam ogromną nadzieję. Cieszę się, że zrobiliśmy pierwszy krok na tej drodze. To jest minimum, które mogliśmy zrobić. Pan minister wtedy nam obiecał, że sprawdzi, zrobi rozeznanie, jak to wygląda ilościowo, ile jest zespołów większych, ile mniejszych. Tak że cieszę się z tego pierwszego kroku. Ale też uważam, że wszelkie możliwe nadwyżki, które powstaną w ministerstwie, absolutnie warto przekazać właśnie kuratorom, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby praca kuratorów nigdy nie była oprotestowywana, żeby nie mówiono, że jest słaba, że jest w jakimś zakresie nie do końca właściwa. A w wielu przypadkach wynika to też z tego, że jest ogromne przeciążenie i że ta praca niesie za sobą obowiązek prowadzenia bardzo dużej ilości dokumentacji, którą trzeba samodzielnie wypełniać. W tej sytuacji obsługa sekretariatu na pewno jest niezbędna. Bardzo dziękuję za współpracę podczas prac podkomisji. Dziękuję bardzo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech