Pytanie kieruję do pani minister. Oczywiście dane, o których mówiłam w swoim wystąpieniu – cieszę się, bo też powołał się na nie pan poseł Tomaszewski – to informacje ONZ-u, które świadczą, że ciągle mamy dużo do zrobienia w sferze informatycznej. Mamy dane co do tego, jakie będą korzyści finansowe, ale chcę zapytać, pani minister – nie doszukałam się tego w ustawie, ale projekt jest dosyć obszerny, więc może dlatego nie znalazłam – ile będzie kosztował projekt w kontekście tego, czy trzeba jeszcze uzupełnić wyposażenie organów administracji publicznej o jakiś sprzęt. I jak państwo oceniacie przygotowanie pracowników do świadczenia usług w drodze internetowej? Dziękuję bardzo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech