Chciałabym wystąpić w sprawie formalnej. Proszę o zarządzenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów i wytłumaczenie panu posłowi Iwińskiemu, że wniosek złożony przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczył jak najbardziej kwestii koniecznej do ratyikacji konwencji, ponieważ jeśli konwencja, która miałaby być ratyikowana, jest sprzeczna z konstytucją, to wówczas ustawa też jest sprzeczna z konstytucją. We wniosku, który został złożony, chodziło o to, żeby zbadać konstytucyjność ustawy, a konstytucyjność ustawy można stwierdzić po zbadaniu konstytucyjności konwencji, która ma być ratyikowana tą ustawą. Tak że wszystko odbywa się zgodnie z prawem i procedurą. Dziękuję.

(Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech