Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:

— Finansów Publicznych – godz. 14.30,

— Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych – godz. 15,

— Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – godz. 15,

— Spraw Wewnętrznych – godz. 15,

— Finansów Publicznych – godz. 16,

— Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – godz. 16.30,

— Sprawiedliwości i Praw Człowieka – godz. 17,

— Obrony Narodowej – godz. 17,

— Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach – godz. 17,

— Infrastruktury wspólnie z Komisją Finansów Publicznych – godz. 18,

— Polityki Społecznej i Rodziny – godz. 18.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech