Dziękuję, pani posłanko.

Kolejne oświadczenie wygłosi pan poseł Mariusz Orion Jędrysek z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Bardzo proszę, panie pośle.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech