Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W dniu dzisiejszym przypada 25. rocznica podpisania umowy dyplomatycznej w sprawie wymiany między Polską a Izraelem. Tak się składa, że dzisiaj także przyjęliśmy uchwałę w sprawie ustanowienia dnia 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Właśnie w tej chwili w polskim parlamencie odwiedza nas grupa studentów z Uniwersytetu Loyola Marymount z Los Angeles. Ta grupa studentów przyjechała z tak daleka po to, by zobaczyć na własne oczy, jak wygląda Polska, kraj ich dziadków i pradziadków, i przekonywać w swoim kraju, w Stanach Zjednoczonych, w środowiskach żydowskich, że Polska to miejsce otwarte dla wszystkich narodów. Jestem bardzo wdzięczna organizatorom tego projektu, pani dr Holly Lewicki, za to, że ta grupa mogła zobaczyć, jaka jest Polska w dzisiejszym świecie. Dziękuję bardzo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech