Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym złożyć wniosek formalny o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów.

W dniu wczorajszym o godz. 19 Komisja Zdrowia zakończyła prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz rządowym projektem ustawy o leczeniu niepłodności. Zakończyły się głosowania nad poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu. Dzisiaj można by było tę ustawę przegłosować – ustawę tak potrzebną w Polsce. Polska przegrała w Unii Europejskiej proces, jesteśmy ostatnim krajem, który tej ustawy nie wprowadził. Dzisiaj moglibyśmy to wprowadzić.

Proszę, żeby Konwent Seniorów wprowadził to głosowanie do porządku dzisiejszych obrad, żebyśmy mogli dzisiaj powiedzieć Polakom, że ta ustawa została przyjęta. Nie chciałbym, żeby dobro tysięcy ludzi było przedmiotem jakiejś rozgrywki politycznej. Skoro wczoraj zostało to przegłosowane i prace w komisji zostały zakończone, dobrze by było, żeby Sejm dzisiaj tą sprawą się zajął w trzecim czytaniu i tę ustawę przegłosował. Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech