Dziękuję.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:

— Rolnictwa i Rozwoju Wsi – godz. 9,

— Administracji i Cyfryzacji – godz. 9.30,

— Infrastruktury – godz. 9.30,

— Gospodarki – godz. 10,

— Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – godz. 10,

— do Spraw Służb Specjalnych – godz. 11,

— do Spraw Unii Europejskiej – godz. 11,

— Kultury i Środków Przekazu – godz. 11,

— Ustawodawczej – godz. 11,

— Finansów Publicznych – godz. 12,

— Polityki Senioralnej – godz. 12,

— Sprawiedliwości i Praw Człowieka – godz. 12,

— Infrastruktury wspólnie z Komisją Finansów Publicznych – godz. 14.30,

— Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki – godz. 15,

— Sprawiedliwości i Praw Człowieka wspólnie z Komisją Zdrowia – godz. 15,

— Polityki Społecznej i Rodziny – godz. 15.30,

— do Spraw Kontroli Państwowej – godz. 16,

— Infrastruktury – godz. 16, — Regulaminowej i Spraw Poselskich wspólnie z Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka – godz. 16,

— Spraw Wewnętrznych wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych – godz. 16,

— Zdrowia – godz. 16,

— Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego – godz. 17,

— do Spraw Unii Europejskiej – godz. 18,

— Infrastruktury – godz. 18,

— Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – godz. 18,

— Zdrowia – godz. 18.

Komunikaty. W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:

— Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki – godz. 11,

— Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polski Wschodniej – godz. 14,

— Parlamentarnego Zespołu do spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – godz. 18.

Dziś, 11 czerwca, o godz. 17 w holu głównym Sejmu odbędzie się uroczysty koncert pod patronatem marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Radosława Sikorskiego „Sercem Zagłębiak, głosem świata obywatel – hity z repertuaru Jana Kiepury”, na który zaprasza poseł Jarosław Pięta. Dziękuję bardzo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech