Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:

— do Spraw Służb Specjalnych – godz. 13,

— Odpowiedzialności Konstytucyjnej – godz. 13,

— Polityki Społecznej i Rodziny – godz. 14,

— Zdrowia – godz. 14,

— Finansów Publicznych – godz. 15,

— Gospodarki – godz. 15,

— Skarbu Państwa – godz. 15,

— Polityki Społecznej i Rodziny – godz. 15.30,

— Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – godz. 16, — Spraw Wewnętrznych – godz. 16,

— Finansów Publicznych wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – godz. 17.30,

— Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii – godz. 17.30,

— Sprawiedliwości i Praw Człowieka wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych – godz. 17.30,

— Infrastruktury – godz. 18.

W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:

— Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości – godz. 13,

— wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry i Parlamentarnego Zespołu ds. połączenia Odra – Łaba – Dunaj – godz. 14.

Polski Instytut Sztuki Filmowej i poseł Jerzy Fedorowicz mają zaszczyt zaprosić panie i panów posłów na projekcję ilmu „Bogowie”, która odbędzie się w ramach cyklu „Film polski w kulturze narodowej” pod honorowym patronatem marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekcja odbędzie się w dniu dzisiejszym, tj. 21 października, w kinie Kultura, przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, o godz. 19.

Autokary na państwa posłów będą oczekiwać na ul. Wiejskiej, przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, do godz. 18.30.

Biuro Obsługi Posłów informuje, że w trakcie trwania obecnego posiedzenia Sejmu utworzony został w dolnej palarni punkt konsultacyjny prowadzony przez przedstawicieli wykonawcy usługi informatycznej dla biur poselskich.

Dodatkowo na 3. piętrze w nowym Domu Poselskim w holu przy windach zorganizowane zostało stanowisko pokazowe wyposażone w sprzęt komputerowy taki sam, jaki dostarczany jest do podstawowych biur poselskich.

W dniach 21 i 22 października przedstawiciele wykonawcy dostępni będą dla państwa od godz. 9 do 21, a w dniu 23 października – do godz. 15. Dziękuję.

(Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech