Bardzo dziękuję, panie marszałku.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam pytanie w kontekście poprawki nr 5. Ta poprawka faktycznie jest bardzo istotna i dobrze, że ma miejsce, ale chciałbym zapytać w jej kontekście, czy w skład Rady do Spraw Cyfryzacji będą wchodziły inne środowiska. O tym ona de facto mówi, że nie mają to być środowiska stricte związane z procesem informatyzacji prowadzonym w Polsce. Ale pytanie jest bardzo konkretne: Czy jest tam miejsce chociażby dla środowisk samorządowych – w kontekście tej wypowiedzi, którą miałem w imieniu klubu, żeby zbudować pewną komplementarność – czy nie uważacie państwo, że dobrze byłoby, aby samorząd wojewódzki miał swego przedstawiciela w tejże radzie? Bardzo dziękuję.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech