Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie stanowisko mojego klubu, Prawo i Sprawiedliwość, wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, wraz z projektami aktów wykonawczych, druk nr 2051.

Na temat materii, nad którą teraz się pochylamy, wszystko już zostało w zasadzie powiedziane, zarówno przez posła sprawozdawcę, jak i mojego przedmówcę, zatem aby się nie powtarzać, poprzestanę na tym.

Chciałbym tylko zauważyć, iż sposób procedowania nad przedłożonym projektem był, delikatnie mówiąc, wręcz skandaliczny. Do przedłożonego przez rząd projektu złożono 30 str. poprawek na papierze formatu A4. Wszystkie zostały przyjęte, niestety przede wszystkim głosami opozycji.

Aby nie przedłużać, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprze omawiany projekt ustawy. Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech