Jestem dobrze wychowany. Powiedziałem, że było spotkanie ministra Rostowskiego z prezesem Belką, a chodziło oczywiście o ministra Sienkiewicza. Przepraszam.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech