Bardzo dziękuję.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałbym zapytać o kwestie dotyczące systemów informatycznych. Po pierwsze, chodzi o system, o który pytałem już w trakcie wystąpienia w imieniu klubu. Na stronie 2 uzasadnienia napisaliście państwo o konieczności stworzenia systemu informatycznego, za pomocą którego podatnicy będą mogli rozliczać podatek VAT. Chciałbym, żeby pan minister odniósł się do tego, na jakim etapie tworzenia jest ten system i czy zostanie on wdrożony do czasu wejścia tej ustawy w życie.

Na stronie 3 uzasadnienia napisali państwo, że państwa członkowskie identyikacji przekazują swoje deklaracje do odpowiednich państw członkowskich konsumpcji za pośrednictwem bezpiecznej sieci komunikacyjnej. Chciałbym, żeby pan minister powiedział, czy taka sieć już istnieje i czy sama implementacja tych przepisów w różnych państwach Unii Europejskiej gwarantuje, że od 1 stycznia 2015 r. ten system będzie działał i że będziemy mogli przesyłać informacje i należne środki do innych państw członkowskich, ale również je od nich otrzymywać.

Na koniec chciałbym zapytać o kwestie związane z wdrożeniem. Toczyła się już dyskusja w trakcie pierwszego czytania o kwestiach administracyjnych, była mowa – i jest o tym mowa w uzasadnieniu – o 15 dodatkowych etatach. Pan minister powiedział, że zostaną one wygospodarowane. Chciałbym dowiedzieć się, jak te dwa urzędy skarbowe poradzą sobie z tym problemem

(Dzwonek)

, szczególnie na początku, jeśli to jest prawda. Jestem też ciekaw, jak pan minister odpowie na pytanie o to, ile jest podmiotów, ilu jest przedsiębiorców, którzy zostaną objęci tą ustawą, i czy urzędy skarbowe poradzą sobie z tym zadaniem. Dziękuję bardzo, pani marszałek.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech