Dziękuję bardzo, pani marszałek.

Rzeczywiście pytanie kierujemy głównie do pani premier, dlatego że 14 listopada bieżącego roku pani premier z panią prezydent Warszawy w asyście dziennikarzy przejechała warszawskim metrem, więc z pewnością jest osobą najlepiej zorientowaną, jeśli chodzi o postęp prac w przypadku tej inwestycji, która, przypomnijmy, jest już opóźniona o ponad 2,5 roku. Miała być gotowa na Euro 2012, a dzisiaj nikt tak naprawdę nie wie, kiedy zostanie oddana do użytku. W Warszawie mamy sytuację dość kuriozalną, a można byłoby powiedzieć, że komiczną, czyli z jednej strony mamy wprowadzone na mapy komunikacji przystanki drugiej linii metra, często zresztą z błędami, a z drugiej strony nie wiadomo, kiedy ona będzie działała.

W związku z tym chcielibyśmy się dowiedzieć, po pierwsze, na jakim etapie są odbiory techniczne. Podobno ta linia została zgłoszona do odbioru 30 września. Ile takich odbiorów zostało dokonanych, a ile jest w trakcie? Ile odbiorów tak naprawdę jest niemożliwych ze względu na złe lub nie takie jak powinno być wykonanie tych przystanków? Chcielibyśmy się dowiedzieć z jednej strony, jakie konsekwencje wynikają dla warszawskiego samorządu, a z drugiej strony czy wynikają jakieś konsekwencje dla budżetu państwa, bo jest to przecież sztandarowa inwestycja realizowana w oparciu o fundusze unijne, a to opóźnienie, o którym mówimy, w świetle tego, że nie wiadomo, kiedy ta linia metra zostanie oddana do użytku, może generować takie zagrożenie. Czy zostaną w związku z tym osiągnięte założone w tej inwestycji wskaźniki i jakie jest z tego tytułu potencjalne zagrożenie karami? Wreszcie kiedy zostanie uruchomiony odcinek drugiej linii metra?

Przypomnijmy, że pani prezydent Gronkiewicz-Waltz w kampanii wyborczej mówiła o tym, że właściwie powinna już działać od 14 grudnia. Dziś mamy sytuację, w której tak naprawdę wszyscy zadajemy sobie pytania, jaki jest stan tej inwestycji, a znamy go tylko i wyłącznie ze zdjęć tych, którzy mogli być tam w środku, i te zdjęcia nie napawają jakimś optymizmem. Dziękuję bardzo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech