Dziękuję bardzo.

Mam pytania do pani minister. W związku z tym, że, jak przytoczyłem informację, zaledwie 3% przedsiębiorców korzysta z rejestracji on-line, mam dwa pytania. Pierwsze pytanie: Jakie działania zamierza prowadzić rząd, aby zachęcić większą liczbę przedsiębiorców do korzystania z możliwości, jakie daje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej? Drugie pytanie: Czy informacja o tych możliwościach dociera do przedsiębiorców i ewentualnie w jaki sposób dociera, a jeżeli rząd uważa, że ten sposób dotarcia jest mało skuteczny, to jakie działania zamierza w tej chwili podjąć, żeby powiadomić jak największą liczbę przedsiębiorców o tej możliwości? Dziękuję bardzo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech