Bardzo dziękuję, panie marszałku.

Pół żartem, pół serio, panie marszałku, oczywiście nie chcemy utrudniać panu życia, to nie jest celowe działanie ministra infrastruktury i rozwoju, żeby nie mógł pan wrócić z pracy do domu. Przechodząc do meritum, panie marszałku, oczywiście z dużą satysfakcją przyjmuję pański głos, to jest ważny głos, cieszę się także z opinii, które formułuje pan marszałek, że ta linia permanentnie ulega przebudowie, modernizacji. To jest ważny proces, zapoczątkowany jeszcze w perspektywie na lata 2007–2013. Jestem przekonany, że szereg utrudnień także zniechęcał podróżujących do tego, aby korzystać z transportu kolejowego, ale mam nadzieję, że kiedy zakończą się prace, m.in. na tej linii kolejowej, a także wtedy, kiedy będziemy opracowywać nowy rozkład jazdy – ten proces de facto już się rozpoczął, rozumiem, że głos pana marszałka doskonale wpisuje się w prace nad przygotowaniem nowego rozkładu jazdy na kolejny rok, a właściwie przełom lat 2015/2016, 13 grudnia br. wejdzie w życie nowy rozkład jazdy pociągów – zwiększą się strumienie podróżnych. To jest główny motyw. Być może, jak słusznie zauważył pan marszałek, godzina wyjazdu pociągu ze stacji Białystok była niefortunna i ta komunikacja uniemożliwiała właściwe obłożenie, a zarazem rentowność tej linii kolejowej. Wszystko to weźmiemy pod uwagę, formułując, proponując nowy rozkład jazdy. Mam nadzieję, że ta efektywność ekonomiczna, która także jest nieodzowna, o tym też musimy mówić, będzie na tyle korzystna, że intensywność, liczba pociągów tej relacji będzie także zaspokajała potrzeby podróżujących, polskiego społeczeństwa zamieszkującego wschodnie rubieże państwa polskiego. Bardzo dziękuję.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech