• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 21. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku komendanta głównego Policji z dnia 5 czerwca 2015 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Armanda Ryfińskiego

  (druk nr 3713)

  Głos ma pan poseł Tomasz Głogowski, sprawozdawca komisji.

 • Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich na posiedzeniu w dniu 22 lipca br. rozpatrzyła wniosek komendanta głównego Policji o wyrażenie przez Sejm zgody na uchylenie immunitetu panu posłowi Armandowi Ryfińskiemu. Wniosek dotyczył wykroczenia drogowego polegającego na prowadzeniu przez pana posła samochodu z prędkością znacznie przekraczającą prędkość dopuszczalną na danym obszarze. Była to jazda z prędkością 160 km/h w miejscu, gdzie ograniczenie było do 70 km/h.

  Komisja wysłuchała przedstawiciela komendanta głównego. Pan poseł nie pojawił się na posiedzeniu komisji i nie ustanowił także swojego reprezentanta. Po wysłuchaniu przedstawiciela komendanta głównego komisja jednogłośnie podjęła decyzję o rekomendowaniu Wysokiemu Sejmowi przychylenia się do wniosku komendanta głównego Policji o uchylenie immunitetu panu posłowi Ryfińskiemu. Dziękuję.

 • Dziękuję bardzo.

  Również w tym punkcie obrad pan poseł ma prawo zabrania głosu.

  Nie widzę pana posła.

  Do głosowania w tej sprawie przystąpimy w bloku głosowań.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 21. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku komendanta głównego Policji z dnia 5 czerwca 2015 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wy kroczenie posła Armanda Ryfińskiego.

  Na podstawie art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu.

  Przypominam, że Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich na podstawie art. 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proponuje, aby Sejm przyjął wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Armanda Ryfińskiego.

  Na podstawie art. 7c ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów.

  Głosować będziemy nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Armanda Ryfińskiego.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku komendanta głównego Policji z dnia 5 czerwca 2015 r. o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Armanda Ryfińskiego za czyn określony w tym wniosku?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 430 posłów. Większość bezwzględna – 231. Za było 377, przeciw – 41, wstrzymało się 12 posłów.

  (Poseł Jerzy Fedorowicz: No, nie.)

  Bezwzględną większością głosów Sejm podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Armanda Ryfińskiego za czyn określony we wniosku komendanta głównego Policji z dnia 5 czerwca 2015 r.