• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 19. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku komendanta głównego Policji z dnia 5 stycznia 2015 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Jerzego Szmita (druk nr 3711).

  Głos ma pani poseł Jolanta Szczypińska, sprawozdawca komisji.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich sprawozdanie w sprawie wniosku komendanta głównego Policji z dnia 5 stycznia 2015 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Jerzego Szmita, druk nr 3711.

  Na posiedzeniu Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w dniu 22 lipca 2015 r. reprezentant komendanta głównego Policji przedstawił wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jerzego Szmita, zarzucając mu, że w okresie od dnia 6 września 2014 r. do dnia 7 września 2014 r. w okolicy gminy Jeziorany działał w porozumieniu z innymi osobami, tamując ruch na drodze publicznej oraz utrudniając przejazd pojazdom, i pomimo wezwań funkcjonariuszy Policji nie opuścił zbiegowiska publicznego.

  Na posiedzeniu Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich bardzo obszernych wyjaśnień w tej sprawie udzielił również poseł Jerzy Szmit, który przedstawił wersję wydarzeń dotyczącą tego zdarzenia. Zgodnie z nimi poseł Jerzy Szmit działał w imieniu obywateli, mieszkańców tej gminy, od lat protestujących przeciwko budowie farmy wiatrowej na Świętej Górze. Również zgodnie z tymi wyjaśnieniami blokada drogi, o której mowa we wniosku, trwała kilka dni, a poseł Jerzy Szmit przyłączył się do niej na wniosek mieszkańców, stając w ich obronie, ponieważ mieszkańcy obawiali się, że mogą przy użyciu siły zostać zepchnięci z drogi, a urządzenia do budowy wiatraków zostaną na siłę wwiezione na działkę, na której inwestycja miała być realizowana.

  Po dyskusji Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich przychyliła się do wyjaśnień, że poseł Jerzy Szmit działał tylko w imieniu interesów mieszkańców na podstawie ustawy o pełnieniu mandatu posła i senatora i w głosowaniu odrzuciła wniosek komendanta głównego w tej sprawie.

  Wobec tego Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich rekomenduje Wysokiej Izbie odrzucenie wniosku o uchylenie immunitetu w tej sprawie. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Proszę bardzo.

  Jestem w obowiązku przypomnieć Wysokiej Izbie, że zgodnie z art. 133 ust. 6 regulaminu Sejmu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rozpatruje sprawozdanie komisji, wysłuchując jedynie sprawozdawcy.

  Prawo do zabrania głosu przysługuje również posłowi, którego wniosek dotyczy.

  Nad sprawozdaniem tym nie przeprowadza się dyskusji.

  W tej chwili pan poseł Szmit chciałby zabrać głos.

  Proszę bardzo, oddaję panu głos.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Od ponad dwóch lat trwają działania, które mają zapobiec budowie farmy wiatrowej na Świętej Górze na Warmii w gminie Jeziorany we wsi Lekity. Mieszkańcy od dwóch lat dokonują naprawdę ogromnych starań, poświęcając się, poświęcając swój czas, poświęcając swoje mienie, aby nie dopuścić do tej budowy, która całkowicie zmasakruje, zlikwiduje i zniszczy przepiękną przyrodę w tych okolicach. To jest naprawdę unikatowy teren, to jest naprawdę unikatowe miejsce i z pełnym przekonaniem wsparłem protest mieszkańców, mając pełną świadomość tego, że może ona doprowadzić do takich konsekwencji jak dzisiaj, kiedy muszę stanąć przed Wysoką Izbą i czekać na wyrok Wysokiej Izby, czy nie zostanie mi uchylony immunitet.

  Wysoka Izbo! Ta sprawa naprawdę warta jest tego, aby występować w niej i aby bronić mieszkańców. Jeżeli natomiast chodzi o ostateczny wyrok czy ostateczne głosowanie, pozostawiam to Wysokiej Izbie. Dziękuję bardzo.

 • Proszę bardzo.

  Dziękuję panu posłowi.

  Do głosowania w tej sprawie przystąpimy w bloku głosowań.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 19. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku komendanta głównego Policji z dnia 5 stycznia 2015 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Jerzego Szmita.

  Na podstawie art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu.

  Przypominam, że Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich na podstawie art. 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proponuje, aby Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Jerzego Szmita.

  Na podstawie art. 7c ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów.

  Głosować będziemy nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Jerzego Szmita.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku komendanta głównego Policji z dnia 5 stycznia 2015 r. o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jerzego Szmita za czyn określony w tym wniosku?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 431 posłów. Większość bezwzględna – 231. Za – 199, przeciw – 219, wstrzymało się 13 posłów.

  Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm podjął uchwałę o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jerzego Szmita za czyn określony we wniosku komendanta głównego Policji z dnia 5 stycznia 2015 r.