• Powracamy do rozpatrzenia punktu 22. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku komendanta głównego Policji z dnia 29 kwietnia 2015 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Jacka Żalka.

  Na podstawie art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu.

  Przypominam, że Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich na podstawie art. 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proponuje, aby Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Jacka Żalka. Na podstawie art. 7c ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów.

  Głosować będziemy nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Jacka Żalka.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku komendanta głównego Policji z dnia 29 kwietnia 2015 r. o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka za czyn określony w tym wniosku?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 429 posłów. Większość bezwzględna – 231. Za było 209 posłów, przeciw – 202, wstrzymało się 18 posłów.

  Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm podjął uchwałę o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka za czyn określony we wniosku komendanta głównego Policji z dnia 29 kwietnia 2015 r.