• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 29. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

  (druki nr 3753 i 3785)

  Czy jest pan poseł Leszek Korzeniowski?

  (Głos z sali: Chyba na papierosa trzeba będzie wyjść, panie marszałku.)

  Nie ma pana posła Korzeniowskiego. Trzeba jednak kontrolować przebieg posiedzenia.

  (Gwar na sali)

  Tu różne propozycje padają, co powinienem zrobić w oczekiwaniu na pana posła Korzeniowskiego.

  Jedna propozycja jest już nieaktualna, bo wnoszono o trzysekundową przerwę. Trzy sekundy już minęły.

  Kolejna propozycja, przepraszam, nie powinienem tego promować, chodzi o przerwę na papierosa, ale ja od wczoraj nie palę

  (Oklaski)

  , więc to jest też nieaktualne.

  (Poseł Artur Dunin: Gratuluję!)

  (Poseł Stanisław Kalemba: Trzeba czekać, panie marszałku.)

  Pan minister Kalemba twierdzi, że należy jednak cierpliwie czekać na pana posła Korzeniowskiego. Ale pełen pretensji jednak do pana posła...

  (Poseł Kazimierz Plocke: Panie marszałku, pan przewodniczący będzie za 30 sekund. Przeprasza.)

  Pan minister Plocke podpowiada mi, że nie ma powodu, bym ogłaszał w tej sprawie przerwę, dlatego że ostatni komunikat, który wpłynął na telefon pana ministra Plocke, mówi, że panu posłowi Korzeniowskiemu brakuje jeszcze 30 sekund, by dotrzeć na salę.

  (Głos z sali: Może Straż Marszałkowska...)

  (Głos z sali: Ale zanim odsapnie, panie marszałku, po takiej podróży, to...)

  Czekamy, bez przerwy, cierpliwie, ale z pewnego rodzaju pretensją, na pana posła Korzeniowskiego. Prosiłbym tylko, żeby, kiedy pan poseł się pojawi, nazbyt emocjonalnie tej pretensji nie objawiać, żebyśmy mogli pokojowo przystąpić do procedowania.

  Panie ministrze Plocke, ta informacja nie była prawdziwa, 30 sekund już minęło, a pana posła Korzeniowskiego jak nie ma, tak nie ma i nie możemy rozpocząć rozpatrywania kolejnego punktu.

  (Głos z sali: Poczekajmy jeszcze chwilę.)

  Na twarzach posłów widzę rosnące zniecierpliwienie.

  (Głos z sali: Nie, panie marszałku, to ten upał.)

  (Poseł Romuald Ajchler: Po takiej podróży trudno mu będzie.)

  Czy jest pan poseł Korzeniowski?

  Panie ministrze Plocke, został pan…

  (Głos z sali: Jest, jest, już idzie.)

  (Głos z sali: Panie marszałku, 35 sekund…)

  (Poseł Romuald Ajchler: A jaki spocony, panie marszałku.)

  Panie pośle, ten uśmiech jest nieusprawiedliwiony, dlatego że cała sala na pana czekała, a ja w swojej długiej karierze parlamentarnej nie przeżyłem tak emocjonującej chwili.

  (Wesołość na sali)

  Zapraszam pana łaskawie, żeby zechciał pan w pana łaskawości zająć miejsce i jak najszybciej zacząć przemawiać.

 • Dziękuję, panie marszałku. Bardzo przepraszam.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wyniki sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Zostało skierowanych do Sejmu 26 poprawek. Komisja…

  (Poseł Cezary Olejniczak: Komisje.)

  …komisje uznały, że pierwsze trzy poprawki należy odrzucić, 4. poprawkę przyjąć, 5. odrzucić, 6. odrzucić, 9., 15. 18. i 21. przyjąć, a resztę odrzucić.

  Panie marszałku, nie będę komentował tej ustawy, ponieważ byłem osobą, która prowadziła prace nad nią.

  (Poseł Romuald Ajchler: Nawet.)

  To pan powiedział, panie pośle.

  Uważam, że ta ustawa powinna wejść pod obrady Sejmu.

  (Poseł Edward Siarka: Pan jest sprawozdawcą.)

  Tak więc nie powinienem jej opiniować, nie? Tak że mówię, że to jest ustawa, którą Wysoka Izba powinna przyjąć wraz z poprawkami, o których mówiłem. Dziękuję uprzejmie.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Utwierdzę pana posła Korzeniowskiego w przekonaniu, że słusznie postąpił, iż nie komentował ustawy, dlatego że wówczas wyszedłby poza rolę sprawozdawcy, ale na szczęście się w tej roli zmieścił.

  Otwieram dyskusję.

  Przystępujemy do wystąpień klubowych.

  W imieniu klubu głos zabierać będzie pan poseł Janusz Dzięcioł, Platforma Obywatelska.

  Bardzo proszę.

 • Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić opinię dotyczącą uchwały Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Klub Platforma Obywatelska zapoznał się z 26 poprawkami, które wpłynęły i które opracowywały komisje, i po głębokiej analizie głosował będzie za poprawką 4., 9., 15., 18. i 21., a za pozostałymi poprawkami, tzn. 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 26., klub Platforma Obywatelska głosował nie będzie. Dziękuję bardzo.

  (Poseł Artur Dunin: Proszę dopisać oklaski dla pana posła Dzięcioła.)

 • I ja dziękuję panu posłowi Dzięciołowi.

  A teraz już pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, Prawo i Sprawiedliwość.

  Bardzo proszę.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ja jestem przekonany i mój klub jest również przekonany, że potrzeba uregulowania obrotu ziemią rolniczą jest oczywista i nie trzeba jej uzasadniać. Determinuje to m.in. zbliżający się koniec okresu ochronnego w nabywaniu ziemi przez obcokrajowców, okresu, który upływa, przypomnę, w maju 2016 r. Również, biorąc pod uwagę sytuację rynkową związaną z cenami ziemi, trzeba podnieść dużą mniejszą siłę nabywczą polskich rolników w stosunku do rolników z krajów Europy Zachodniej.

  Ubolewamy, że z tak ważnymi, można by powiedzieć, ustrojowymi rozwiązaniami Wysoka Izba czekała przez kilka lat, bo również prace w poprzedniej kadencji Sejmu nie były temu poświęcone, czekała praktycznie do końca obecnej kadencji. Dlatego mamy pewną wątpliwość, czy rozwiązania merytoryczne są tu najważniejsze, czy też wydźwięk polityczny tej ustawy.

  Pomijając to wszystko, chcę przypomnieć, że klub Prawo i Sprawiedliwość, chcąc rozwiązać problem obrotu ziemią rolniczą w Polsce i zabezpieczenia jej przed spekulacją i nieuprawnionym wykupem przez obcokrajowców, już ponad dwa lata temu, w lutym 2013 r., złożył stosowny projekt ustawy do laski marszałkowskiej. Ten projekt niestety nie był procedowany. Chociaż ta ustawa, i zwracaliśmy na to uwagę podczas prac w komisji na poziomie parlamentu, zarówno Sejmu, jak i Senatu, jest ustawą nieprecyzyjną, ma niedoskonałości prawne, na które zwracało uwagę Biuro Analiz Sejmowych, jest kwestionowana przez wiele środowisk, również rolniczych, to zdaniem naszego klubu trzeba dać jej szansę, ponieważ ona jednak idzie w kierunku ograniczenia możliwości spekulowania ziemią w Polsce. Wydaje się, że trzeba będzie tę ustawę nowelizować na podstawie analizy sytuacji, jaka się może pojawić, kiedy będzie ona realizowana.

  Większość poprawek senackich na posiedzeniu komisji rolnictwa została odrzucona, ponieważ one burzyły jednak pewną logikę tej ustawy. My również głosowaliśmy za tym, żeby te poprawki senackie oddalić. Poparliśmy poprawkę, która przywraca prawo pierwokupu dla spadkobierców byłych właścicieli, chociaż wiem, jak na wsi jest to odbierane, wychodząc z przekonania, że krzywda, jaka stała się w 1945 r. nie może być kontynuowana w państwie demokratycznym. Natomiast wiedząc jednocześnie o tym, co dzieje się w tej chwili z obrotem ziemią i jaką rolę odgrywa wielu przedstawicieli dawnych ziemian, absolutnie jesteśmy przekonani, że prawo pierwokupu nie upoważnia do spekulowania ziemią.

  (Dzwonek)

  Jeżeli ci, którzy kupią, będą rolnikami i będą podlegali regulacjom związanym z 10-letnim okresem zapobieżenia spekulacji, to jesteśmy za tym. Tak więc, Wysoka Izbo, panie marszałku, klub Prawo i Sprawiedliwość niektóre poprawki poprze, a niektórym będzie przeciwny.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  O zabranie głosu w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego uprzejmie proszę pana ministra Stanisława Kalembę.

  Panie ministrze, bardzo proszę.

 • Dziękuję.

  Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ustosunkowując się do omawianej uchwały Senatu, chciałbym przede wszystkim, jako poseł wnioskodawca, w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego podziękować wszystkim klubom parlamentarnym za poparcie tej ustawy w Sejmie. Przypomnę, że na 398 głosujących poparło tę ustawę 384, natomiast 2 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. Ta ustawa wyszła z Sejmu zdecydowane lepsza, niż byłaby, gdybyśmy wprowadzili do niej poprawki, które zaproponował Senat, które popsułyby tę ustawę. Przede wszystkim pogarszają one sytuację gospodarstw rodzinnych, a w stanowisku rządu wyraźnie jest mowa o wsparciu z przeznaczeniem na umożliwienie zakupu gruntów z ARR w celu powiększania gospodarstw rodzinnych.

  Szereg poprawek jest niezrozumiałych. Są to rozwiązania o charakterze spekulacyjnym, pogarszające sytuację gospodarstw, które mają wsparcie prawie we wszystkich organizacjach rolniczych, między innymi po słynnych protestach w województwie zachodniopomorskim, a głównie wspierane są przez Krajową Radę Izb Rolniczych, kółka rolnicze, NSZZ RI „Solidarność”. Podam przykład: jeśli chodzi o rozwiązania, dzięki którym chcemy zaniechać działań spekulacyjnych, związanych z wykorzystaniem tzw. słupów itd., Senat wniósł poprawkę 6., która znosi ewidencję gruntów i budynków przeznaczonych do sprzedaży czy też do dzierżawy. Nasuwa się pytanie, w jaki sposób będzie można realizować chociażby zapisy dotyczące 300 ha czy 500 ha.

  Najtrudniejszą poprawką, która uzyskała poparcie na wczorajszym posiedzeniu komisji, jest poprawka 21., która przywraca pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zasobu przez byłych właścicieli. Naszym zdaniem rozwiązanie sejmowe było zdecydowanie korzystniejsze, bowiem przede wszystkim te grunty – w tej chwili to jest około 400 tys. ha – są blokowane na te cele, chociażby w województwie kujawsko-pomorskim to jest około 100 tys. ha, w Wielkopolsce jest to około 150 tys. ha. I teraz tak: byli właściciele lub ich spadkobiercy, korzystając z pierwszeństwa, nabywają nieruchomości po cenie oszacowania, a zaraz potem w zdecydowanej większości przypadków sprzedają je za dużo wyższą cenę.

  (Dzwonek)

  Jest to jeden z głównych postulatów protestujących rolników, który został uzgodniony podczas spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z panią premier Ewą Kopacz. Zostało to również odzwierciedlone w stanowisku rządu.

  A zatem Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie jednoznacznie głosował przeciw przyjęciu poprawki 21. Jeśli chodzi o pozostałe poprawki, będziemy postępowali zgodnie ze stanowiskiem połączonych komisji. Dziękuję za uwagę.

  (Oklaski)

 • Dziękuję panu ministrowi.

  I pan poseł Romuald Ajchler, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

  (Poseł Romuald Ajchler: Zagadaliśmy się.)

  I nie słuchał pan pana ministra Kalemby, a wiem, że pan jest zawsze ciekaw tego, co mówi pan minister Kalemba.

  (Poseł Cezary Olejniczak: Mają jednakową opinię.)

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam podzielność uwagi, w związku z powyższym mogę stwierdzić, że każde słowo, które pan minister Kalemba przedstawił Wysokiej Izbie, dzisiaj wyjątkowo podzielam, a podzielam tylko z tego powodu, że pan poseł Kalemba odniósł się do poprawki 21., za odrzuceniem której opowiada się klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przywraca bowiem ona przede wszystkim byłym właścicielom prawo pierwszeństwa nabycia i przyczynia się do spekulacji na wsi. Sojusz Lewicy Demokratycznej nie jest za tym, aby byłych właścicieli oszukiwać czy wracać do 1945 r. i wspominać to, co stało się w tamtym czasie. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest za tym, żeby minister skarbu państwa tymże wypłacił, bo on jest ministrem właściwym do tego, aby uregulować sprawy związane ze słusznymi żądaniami tych osób.

  Żałuję, panie pośle Ardanowski, że poparliście państwo tę poprawkę. Żałuję dlatego, że spowodowaliście, iż rolnicy indywidualni kupujący ziemię będą płacić od 8 tys. zł do 10 tys. zł haraczu za każdy hektar ekstra. Poparcie przez was tej poprawki, i przez Platformę, spowoduje taki proceder. Czy mam na to dowód? Oczywiście, byłem świadkiem i widziałem dowód w postaci aktu notarialnego, w którym taka sprawa jest zapisana. Absolutnie z tym się nie zgadzam i nie mogę rekomendować Wysokiej Izbie, a szczególnie mojemu kubowi, żeby ten proceder trwał nadal. Powinno się wynagrodzić właścicielom krzywdy, ale nie kosztem rolników, którzy nie mają dzisiaj możliwości zakupu ziemi, dodawać 10 tys. zł za każdy 1 ha. Podam przykład z województwa wielkopolskiego, gdzie w gminie Ostroróg miała miejsce sprzedaż przez byłego właściciela 30 ha z marżą w wysokości 10 tys. zł. Dokument jest do sprawdzenia. Czy tego chcecie, tak ma być? Uważam, Wysoka Izbo, że to jest niesprawiedliwe wobec rolników, których broni PSL, i tu słusznie, i tu popieram pana posła Kalembę, bo tak powinno być. Ale dziwię się PiS-owi, a tym bardziej dziwię się panu posłowi Korzeniowskiemu, który namawia klub do tego, aby poparł również tę poprawkę.

  (Poseł Artur Dunin: Panie pośle, proszę sprawdzić parę artykułów, zapoznać się z całą ustawą.)

  Ale to już jest inna kwestia. Uważam, że klub ma do chwili głosowania jeszcze czas, żeby zająć się tym i podjąć w tej sprawie refleksję.

  (Poseł Cezary Olejniczak: Zmienię zdanie.)

  Jeśli chodzi o stanowisko klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, z 26 poprawek poprzemy 4 poprawki, w przypadku 22 poprawek będziemy głosować przeciw z tego powodu, o którym powiedziałem przed chwilą…

  (Poseł Cezary Olejniczak: Nie w imieniu klubu.)

  …mianowicie nie chcemy tolerować korupcji

  (Dzwonek)

  ani jej upowszechniać. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję.

  I pani poseł…

  Pan poseł Krzysztof Popiołek ze Zjednoczonej Prawicy.

  (Poseł Cezary Olejniczak: Jeszcze jest poseł Zofia Popiołek.)

  Bardzo proszę.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica przedstawiam opinię dotyczącą uchwały Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, druk nr 3753.

  Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica pozostaje krytyczny wobec ustawy uchwalonej w Sejmie. Poprawki zaproponowane przez Senat w większości mają charakter redakcyjno-legislacyjny, a propozycje merytorycznych zmian jeszcze bardziej pogarszają i tak bardzo niedobre uchwalone rozwiązania. Jedna z poprawek Senatu zmierza do tego, aby inne podmioty, a nie tylko rolnicy indywidualni, mogły nabywać grunty rolne, co jest sprzeczne z podstawowym celem, w jakim ustawa została uchwalona, aby ziemia trafiała do gospodarstw rodzinnych. Ta ustawa to PR wyborczy, a to jest nie w porządku, bo rolnicy od lat czekali na nią, strajkowali, aby powstało prawo zabezpieczające polską ziemię uprawną, wreszcie to polska racja stanu. Po wyborach należy jak najszybciej uchwalić nową ustawę, aby weszła w życie przed 1 maja 2016 r.

  Ponieważ mam jeszcze chwilę, chciałbym zapytać pana ministra. To pytanie stawiam po raz trzeci, bo dwa razy nie otrzymałem odpowiedzi. Projektodawcy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego twierdzą, że procedowana ustawa ochroni przed wykupem ziemi rolnej przez tzw. podstawione słupy. Stwierdzam, że ona nie chroni, ale z braku czasu nie będę tego uzasadniał. Pytam zatem po raz trzeci: Czy wobec tzw. słupów, które wykupywały i pewno dalej to robią, urzędy skarbowe dokonywały sprawdzeń w trybie ustawy o podatku od osób fizycznych? Czy te osoby udokumentowały swoje przychody i posiadane środki? Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych objęte są zryczałtowanym podatkiem w wysokości 75% podstawy opodatkowania. Ile razy doszło do takich kontroli? A jeśli nie, to dlaczego państwo polskie toleruje taką sytuację? Dziękuję bardzo.

 • I ja dziękuję.

  Swoje wystąpienie na piśmie do protokołu złożył pan poseł Adam Rybakowicz z Ruchu Palikota

  Zamykam dyskusję.

  Do głosowania nad uchwałą Senatu przystąpimy w bloku głosowań.

 • Wznawiam obrady.

  Powracamy do rozpatrzenia punktu 29. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie usta wy o kształtowaniu ustroju rolnego.

  Głosujemy nad poprawką 1. do art. 2 pkt 2.

  Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 367 posłów. Większość bezwzględna – 184. Za było 355 posłów, przeciw – 12, nikt się nie wstrzymał.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad 2. poprawką do art. 2 pkt 6.

  Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 391 posłów. Większość bezwzględna – 196. Za było 382, przeciw – 6, wstrzymało się 3 posłów.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawką 3. do art. 3 ust. 3.

  Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 398 posłów. Większość bezwzględna – 200. Za głosowało 391 posłów, przeciw głosowało 7 posłów, nikt się nie wstrzymał.

  Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 4. do art. 6 ust. 5 pkt 3.

  Z poprawką tą łączy się poprawka 18.

  Komisje wnoszą o przyjęcie tych poprawek.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 4. i 18.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał? Głosowało 415 posłów. Większość bezwzględna – 208. Za było 9 posłów, przeciw – 405, wstrzymał się 1 poseł.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 5. do art. 7.

  Z poprawką tą łączy się poprawka 24.

  Nad tymi poprawkami będziemy głosować łącznie.

  Komisje wnoszą o odrzucenie tych poprawek.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 5. i 24.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 419 posłów. Większość bezwzględna – 210. Za było 413 posłów, przeciw – 5, wstrzymał się 1 poseł.

  Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad 6. poprawką.

  Z poprawką tą łączy się poprawka 12.

  Komisje wnoszą o odrzucenie tych poprawek.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 6. i 12.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 419 posłów. Większość bezwzględna – 210. Za głosowało 269 posłów, przeciw –149, wstrzymał się 1 poseł.

  Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad 7. poprawką do art. 9.

  Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 7. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 426 posłów. Większość bezwzględna – 214. Za głosowało 413 osób, przeciw – 11, 2 osoby wstrzymały się.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawką 8. do art. 9.

  Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 8. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 415 posłów. Większość bezwzględna – 208. Za było 411 posłów, przeciw – 4, nikt się nie wstrzymał.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawką 9. do art. 9.

  Z poprawką tą łączy się poprawka 15.

  Komisje wnoszą o przyjęcie tych poprawek. Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 9. i 15.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 424 posłów. Większość bezwzględna – 213. Za było 17 posłów, przeciw – 405, wstrzymało się 2 posłów.

  Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm poprawki przyjął.

 • Poprawka 10. do art. 9 ust. 6.

  Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 10. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 416 posłów. Większość bezwzględna – 209. Za było 271 posłów, przeciw – 8, wstrzymało się 137 posłów.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Poprawka 11.

  Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 11. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 424 posłów. Większość bezwzględna – 213. Za było 279 posłów, przeciw – 143, wstrzymało się 2 posłów.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawką 13. do art. 12.

  Z poprawką tą łączy się poprawka 16.

  Głosujemy nad nimi łącznie.

  Komisje wnoszą o odrzucenie tych poprawek.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 13. i 16.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 431 posłów. Większość bezwzględna – 216. Za było 426 posłów, przeciw nikt nie głosował, wstrzymało się 5 posłów.

  Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawką 14. do art. 13.

  Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 14. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 418 posłów. Większość bezwzględna – 210. Za – 413, przeciw – 2, wstrzymało się 3 posłów.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawką 17. do art. 16 ust. 3.

  Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 17. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 430 posłów. Większość bezwzględna – 216. Za było 280 posłów, przeciw – 148, wstrzymało się 2 posłów.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad 19. poprawką.

  Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 19. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 412 posłów. Większość bezwzględna – 207. Za głosowało 276 posłów, przeciw – 7, wstrzymało się 129 posłów.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawką 20.

  Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 20. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 427 posłów. Większość bezwzględna – 214. Za głosowało 276 posłów, przeciw – 148, wstrzymało się 3 posłów.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

  21. poprawka do art. 29.

  Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki.

  Do zadania pytania zgłosił się pan poseł Romuald Ajchler.

  Bardzo proszę, panie pośle.

  1 minuta.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Poprawka, nad którą za chwilę będziemy głosować, jest właściwie jedną z najważniejszych poprawek zgłoszonych przez Senat. 26 poprawek zgłosił Senat, ta natomiast jest poprawką fundamentalną – przywraca byłym właścicielom prawo do nabycia ziemi wtedy, kiedy agencja zdecyduje się na jej sprzedaż. Co to oznacza? To oznacza, że rolnik, który dzierżawi dzisiaj np. 30 ha ziemi, bo takim przykładem mogę Wysokiej Izbie służyć, dzierżawi tę ziemię od 15 lat, jeśli agencja chce ją sprzedać, ma prawo pierwszeństwa – rolnik, który jest dzierżawcą, nabywa, może czy powinien nabyć tę ziemię, a teraz właściciel powie, że to on chce nabyć, zabiera tę ziemię i sprzedaje ją, ale już nie temu rolnikowi, który dzierżawi, tylko następcy, żądając za to stosownej opłaty.

  (Głos z sali: Socjalizm.)

  Ta opłata wynosi do 10 tys. zł w dzisiejszych warunkach. I Sojusz Lewicy Demokratycznej

  (Dzwonek)

  mówi tak: my nie jesteśmy za tym, żeby byłym właścicielom nie dać rekompensaty, tylko niech to czyni Skarb Państwa, niech nie płaci rolnik, jak to w tej chwili ma miejsce. Ta ziemia, którą rolnik nabywa, jest o tę kwotę, o ten haracz, o tę spekulację droższa. Stąd namawiam Prawo i Sprawiedliwość, a przede wszystkim Platformę Obywatelską do tego, aby poparły nasze stanowisko i odrzuciły to, co Senat wymyślił.

  Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska: Dziękuję, panie pośle.

  Ta poprawka jest szkodliwa i chciałbym, apeluję do Wysokiej Izby...

  (Poseł Rafał Grupiński: Czy to jest pytanie?)

  Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska: Dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo.

  ...aby odrzuciła tę poprawkę.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie pośle, ale pytania nie było.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 21. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 417 posłów. Większość bezwzględna – 209. Za było 221, przeciw – 191, 5 posłów się wstrzymało.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad 22. poprawką do art. 29.

  Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 22. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 388 posłów. Większość bezwzględna – 195. Za głosowało 269 posłów, przeciw – 6, wstrzymało się 113 posłów.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawką 23.

  Komisje wnoszą o jej odrzucenie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 23. poprawki? Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 428 posłów. Większość bezwzględna – 215. Za było 424 posłów, przeciw – 1 poseł, wstrzymało się 3 posłów.

  Sejm poprawkę odrzucił bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawką 25.

  Z nią łączy się poprawka 26.

  Będziemy nad nimi głosować łącznie.

  Komisje wnoszą o odrzucenie tych poprawek.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 25. i 26.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 426 posłów. Większość bezwzględna – 214. Za było 424 posłów, przeciw nikt nie głosował, wstrzymało się 2 posłów.

  Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów.

  Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.