• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 39. porządku dziennego: Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie przedstawionego przez prezesa Rady Ministrów dokumentu „Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2014 r.”

  (druki nr 3458 i 3494)

  Przechodzimy do głosowania nad tym wnioskiem.

  Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm przyjął informację do wiadomości.

  Komisja wnosi o przyjęcie informacji zawartej w druku nr 3458.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji zawartej w druku nr 3458?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 423 posłów. Za było 109, przeciw – 268, wstrzymało się 46 posłów.

  Sejm odrzucił wniosek, a tym samym przyjął informację do wiadomości.