• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 38. porządku dziennego: Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2015 r. (przewodnictwo Łotwy w Radzie Unii Europejskiej) – głosowanie.

  (druk nr 3669)

  Sejm przeprowadził pierwsze czytanie i przystąpił do drugiego czytania projektu uchwały.

  W drugim czytaniu nie zgłoszono poprawek.

  Komisja wnosi o uchwalenie projektu uchwały z druku nr 3669.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 3669?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 434 posłów. Za było 282, przeciw – 150, 2 posłów się wstrzymało.

  Sejm podjął uchwałę w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2015 r.

  (przewodnictwo Łotwy w Radzie Unii Europejskiej)