• Dzień dobry.

  Wznawiam obrady.

  Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywa niu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia

  27 maja 2014 r.

  (druki nr 2861 i 3127)

  .

  Proszę o zabranie głosu panią poseł Ligię Krajewską w celu przedstawienia sprawozdania komisji.

 • Dziękuję bardzo, panie ministrze.

  Zamykam dyskusję.

  Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań.

  Bardzo dziękuję państwu posłom za udział w dyskusji.

  Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 18 lutego br.

 • Bardzo dziękuję.

  Panie pośle, proszę zostać na mównicy.

  Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.

  Jako jedyny do zadania pytań zapisał się właśnie pan poseł.

  Bardzo proszę, udzielam panu głosu.

  1,5 minuty.

 • Bardzo dziękuję.

  Odpowiedzi udzieli pan minister Wojciech Węgrzyn, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

  Bardzo proszę, panie ministrze.

 • Bardzo dziękuję panu posłowi.

  Pani poseł Urszula Pasławska z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłosiła oświadczenie w imieniu klubu na piśmie. Będzie ono dołączone do protokołu

  W imieniu klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej głos zabierze pan poseł Tadeusz Iwiński.

  Bardzo proszę.

 • Bardzo dziękuję, pani poseł.

  Bardzo proszę pana posła Stanisława Piotrowicza, klub Prawo i Sprawiedliwość.

  Oddaję panu posłowi głos.

 • Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r., druk nr 2861.

  Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisja Spraw Zagranicznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2015 r. nie wniosły żadnych poprawek i rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie tego projektu ustawy. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Drobne sprostowanie. W tej chwili 23 obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przebywa...

  (Na monitorze jest wyświetlane nazwisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Artura Nowaka-Fara.)

  (Poseł Tadeusz Iwiński: Pani marszałek, to jest chyba qui pro quo, bo jako żywo nie przemawia wiceminister Artur Nowak-Far.)

  Tak, faktycznie.

  Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska: Pan poseł ma rację.

  Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska: Bardzo proszę państwa z sekretariatu o zmianę.

  Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska: Bardzo dziękuję, panie pośle.

  Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska: Panie ministrze, bardzo proszę, proszę odpowiadać.

  Obecnie 23 obywateli polskich przebywa w zakładach karnych Peru. Przygotowując treść umowy między Republiką Peru a Polską, korzystaliśmy z konwencji strasburskiej. Ta treść umowy jest wynikiem konsensusu między stroną polską a stroną peruwiańską. Oczywiście to nie jest przeniesienie żywcem, jeśli mogę tak się wyrazić, tekstu konwencji do umowy, ale z pewnością te najważniejsze postanowienia, idee i zasady musiały znaleźć się w treści umowy, bo taki jest sens przekazywania osób skazanych między państwami.

  Chcę przypomnieć, odnosząc się do kolejnego pytania pana posła, że w ubiegłym roku ratyfikowaliśmy umowę dwustronną z Brazylią. To jest kraj, który był pierwszym krajem, z którym rozpoczęliśmy takie negocjacje. Kilka państw Ameryki Południowej przystąpiło do konwencji z 21 marca 1983 r. Mam na myśli: Boliwię, Chile, Ekwador, Wenezuelę, Trinidad i Tobago. Pozostałe kraje to Kolumbia, Paragwaj, Urugwaj. Z tymi państwami, czy Argentyną, nie prowadzimy w chwili obecnej żadnych rozmów dotyczących zawarcia umów dwustronnych o przekazywaniu osób skazanych. Oczywiście najważniejszym krajem, jeśli chodzi o to, o czym mówił pan poseł, jest Kolumbia, ale w chwili obecnej nie prowadzimy żadnych rozmów.

  (Poseł Tadeusz Iwiński: Dlaczego?)

  Chyba nie ma tam obywateli polskich. Przepraszam, jeden obywatel Polski przebywa na terenie Kolumbii, jest skazany. Próbujemy rozwiązać ten problem, tak jak dotychczas z Republiką Peru, z wykorzystaniem prawodawstwa krajowego. Jeśli chodzi o Peru, w 2010 r. zwróciliśmy się po raz pierwszy do rządu peruwiańskiego o przekazanie jednego polskiego skazanego. Do przekazania doszło dopiero po 4 latach. Tak że te ustawodawstwa wewnętrzne utrudniają zdecydowanie przekazywanie obywateli między krajami. Natomiast co do skali zagrożenia, jeśli mogę tak powiedzieć, czy liczby skazanych w Kolumbii, tych rozmów bezpośrednio nie podjęliśmy.

 • Czy rząd chce odpowiedzieć na pytanie?

  Nie widzę chęci.

  Wobec tego głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r., w brzmieniu przedłożenia zawartego w druku nr 2861, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 434. Wszyscy byli za.

  Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r.

 • Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Tego typu umowy, które są wzorowane na jednej z konwencji Rady Europy sprzed 30 lat, są potrzebne, ponieważ regulują rozmaite kwestie związane z prawami człowieka w odniesieniu do osób skazanych, bo takie osoby też mają prawa. W tym przypadku chodzi głównie o obywateli polskich, którzy ulegając naciskom i zachętom rozmaitych grup przestępczych, w żołądku transportują narkotyki z różnych państw Ameryki Łacińskiej. Bardzo dobrze, że podpisano tę umowę z Peru. Z tego, co mi wiadomo, podpisano też z Brazylią, ale chciałbym zapytać, z jakimi innymi państwami Ameryki Łacińskiej powinno się ją jeszcze podpisać i czy są podjęte takie przygotowania. Po hiszpańsku słowo „perú” poza nazwą geograficzną znaczy „indyk”, ale Hiszpanie mówili tak: Vale el Perú, coś jest warte Peru w sensie ważnej sprawy, bogactwa. A zatem, trzymając się tego porównania konkwistadorów, czy Polska przygotowuje się do tego typu umów z innymi państwami Ameryki Łacińskiej?

  (Oklaski)