• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 26. porządku dziennego: Przedstawiony przez Pre zydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego

  (druk nr 2373)

  Wysoki Sejmie! Proszę panie i panów posłów o powstanie z miejsc. Odczytam treść projektu uchwały.

  (Zebrani wstają)

  „Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego

  W 650. rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża hołd i uznanie dla intelektualnego dorobku pokoleń uczonych i absolwentów tej uczelni.

  Wielka rola Uniwersytetu w dziejach polskiej i światowej nauki i kultury stanowi źródło dumy i zobowiązań dla przyszłych pokoleń.

  Uniwersytet Jagielloński, stojący na straży wolności nauki i patriotyzmu, stanowi klejnot narodowego skarbca”.

  (Oklaski)

  Dziękuję.

  Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie uczczenia 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.