• Dziękuję bardzo.

  Przystępujemy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zasadach wykonywania prawa własności górniczej przez Skarb Państwa w zakresie wydobywania węglowodorów oraz utworzeniu Funduszu im. Ignacego Łukasiewicza, zawartego w druku nr 512, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 428 posłów. Za oddało głos 265 posłów, przeciwnego zdania było 162 posłów, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

  Stwierdzam, że Sejm wniosek przyjął.