• Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyła poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania. Wnioskodawcy wycofali 2. poprawkę. Komisja rekomenduje przyjęcie 1. poprawki. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Prawdziwe problemy w gospodarce odpadami najlepiej zobrazuje kilka tytułów prasowych. „Dziennik Gazeta Prawna”: „Śmieci wywiezione, ale nie wiadomo dokąd”, „Gazeta Wyborcza”: „Wielki biznes małych śmieciarzy”, „Złoty biznes śmieciowy”, „Polityka”: „Coś tu śmierdzi”.

  (Głos z sali: Gdzie?)

  (Wesołość na sali)

  Oto wypowiedź przedstawiciela Krajowej Izby Gospodarczej: Mamy wielkie śmieciowe podziemie. Fałszowanie danych, nielegalne składowanie śmieci i wyrzucanie ich do dołów w ziemi to powszechna praktyka. Rocznie znika w ten sposób 3 mln t odpadów. Ponad 0,5 mld zł zostaje w kieszeniach nieuczciwych firm kosztem ochrony środowiska.

  Panie Ministrze! Jakie działania państwo podejmujecie, aby zwalczać tę śmieciową patologię powstawania nielegalnych składowisk? I jaki związek ma ta nowelizacja z faktycznym rozwiązywaniem problemów w gospodarce odpadami? Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)