• Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej chcę oświadczyć, że klub będzie głosował zgodnie z rekomendacjami komisji. Dziękuję za uwagę.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo, pani poseł.

  W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pan poseł Adam Abramowicz.

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję bardzo.

  Czy sprawozdawca komisji pan minister Szejnfeld chciałby zabrać głos?

  Tak.

  Bardzo proszę.

 • W 4. poprawce do art. 3 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o zasadach finansowania nauki Senat proponuje zmiany o charakterze redakcyjnym.

  Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

  Przystępujemy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał? Głosowało 428 posłów. Większość bezwzględna – 215. Za oddało głos 419 posłów, przeciwnego zdania było 9 posłów, nie było głosów wstrzymujących się.

  Stwierdzam, że Sejm odrzucił poprawkę Senatu bezwzględną większością głosów.

 • W 3. poprawce Senat proponuje między innymi dodanie ust. 3 do art. 68.

  Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

  Przystępujemy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 432 posłów. Większość bezwzględna – 217. Za oddało głos 397 posłów, przeciwnego zdania było 35 posłów, nie było głosów wstrzymujących się.

  Stwierdzam, że Sejm odrzucił poprawkę Senatu bezwzględną większością głosów.