• Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Również klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował za tą poprawką. Przy okazji chciałbym podziękować panu ministrowi Ratajczakowi za życzliwość. Myślę, że pani poseł będzie jeszcze dziękowała ministrom. Poparcie tej poprawki przez wszystkie kluby potwierdza troskę Wysokiego Sejmu o małe społeczności, które były zaniepokojone sytuacją akademii, a dzięki pracom i zmianie ustawy ten niepokój został zniwelowany. Dziękuję.

    (Oklaski)

  • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera poprawkę wniesioną do ustawy przez Senat.

    (Oklaski)