• Dziękuję, pani poseł.

  O głos poprosił minister pracy i polityki społecznej.

  Bardzo proszę, panie ministrze.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Głos ma pani posłanka Anna Elżbieta Sobecka, Prawo i Sprawiedliwość.

 • Dziękuję panu posłowi.

  Poprawki...

  (Poseł Jacek Bogucki kładzie na stole przy mównicy banknot stuzłotowy)

  Nie, ten banknot proszę zabrać.

  (Wesołość na sali)

  Proszę nawet nie próbować...

  (Głos z sali: Przekupstwo.)

  (Poseł Jacek Bogucki: To do depozytu Sejmu, panie marszałku.)

  Proszę nawet nie próbować, nie ma takiego trybu.

  (Głos z sali: To jest próba korupcji.)

  (Poseł Jacek Bogucki: Do depozytu Sejmu.)

  Proszę nawet nie próbować.

  (Głos z sali: Nie ma depozytu Sejmu.)

  (Głos z sali: Nie ośmieszaj się.)

  Proszę zabrać. Uprzedzam pana posła w trybie art. 175 ust. 3 regulaminu. Proszę zabrać to, co pan zostawił.

  (Głos z sali: Tak jest.)

  (Poseł Jacek Bogucki: Do depozytu Sejmu.)

  (Poseł Stefan Niesiołowski: Nie błaznuj.)

  Proszę zabrać.

  (Głos z sali: Nie ma depozytu Sejmu.)

  Powtarzam pouczenie w trybie art. 175.

  (Poseł Jacek Bogucki: Panie marszałku, w związku z tym dokonam przelewu tych 100 zł.)

  Niech pan zdeponuje w swojej kieszeni.

  (Poseł Jan Dziedziczak: Na cele społeczne.)

  (Poseł Jacek Bogucki: Przekażę do depozytu Sejmu.)

  Proszę zdeponować w swojej kieszeni.

  Dziękuję.

  (Poruszenie na sali)

  Rozumiem, że w tych pudłach są poprawki, o których była mowa.

  Bardzo proszę sekretarzy o przejęcie tych poprawek.

 • Dziękuję panu posłowi.

  Głos ma pani posłanka Maria Zuba, Prawo i Sprawiedliwość.

 • Pani poseł, trybuna nie służy do polemiki.

  Głos ma pani posłanka Monika Wielichowska, Platforma Obywatelska.

 • Dziękuję.

  Głos ma pan poseł Jacek Brzezinka, Platforma Obywatelska.

 • Dziękuję panu posłowi.

  Głos ma pan poseł Jacek Bogucki, Solidarna Polska.

 • Wznawiam obrady.

  Kontynuujemy rozpatrywanie punktu 20. porządku dziennego.

  Przechodzimy do pytań.

  Mam w tej chwili zgłoszenia 24 posłów.

  Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze dopisać się do listy?

  Mamy jedno zgłoszenie.

  Pan poseł Ajchler już jest.

  Rozumiem, że pani posłanka Wielichowska, tak?

  (Poseł Monika Wielichowska: Tak.)

  Dziękuję.

  Zamykam listę.

  Ponieważ mamy blisko 30 zgłoszeń, w tej sytuacji zakreślam limit czasu na zadanie pytania na 1 minutę.

  Pierwszy pytanie zada pan poseł Józef Rojek, Solidarna Polska.

 • Dziękuję panu posłowi.

  Głos ma pan poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość.

 • Głos ma pan poseł Zbyszek Zaborowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

 • Dziękuję, pani poseł.

  Głos ma pan poseł Ryszard Zbrzyzny, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

 • Dziękuję panu ministrowi.

  Głos ma pan poseł Sławomir Kopyciński, Twój Ruch.

 • Dziękuję, panie pośle.

  (Poseł Jakub Szulc: W trybie sprostowania.)

  Pan poseł Szulc w trybie sprostowania – również 1 minuta.

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Zamykam dyskusję.

  W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu przedstawienia sprawozdania.

  Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Sejm propozycję przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

 • Dziękuję, panie ministrze.

  Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Jakuba Szulca.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • To wniosek o przerwę dla ministra pracy pana Kosiniaka-Kamysza.

  Panie ministrze, nie dalej jak wczoraj Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że niekonstytucyjne było pozbawienie świadczeń rodzinnych opiekunów osób niepełnosprawnych. A w lipcu tego roku przekonywał pan, że te rozwiązania są zgodne z konstytucją. To spowodowało, że 150 tys. opiekunów osób niepełnosprawnych pozostało bez środków do życia. Pan to zrobił, panie ministrze. Czy przeprosił pan te osoby?

  Pół roku temu przekonywał pan nas na tej sali, że ta ustawa jest zgodna z konstytucją. Czy teraz mamy panu wierzyć, czy jest podobnie? Czy przeprosi pan Polaków, co więcej, czy weźmie pan za to odpowiedzialność osobistą i nie przerzuci jej na podatników, na nas wszystkich, jeśli pan się pomyli? Czy zapłaci pan za swoje błędy?

  Panie premierze, a czy pan zapłaci za swoje błędy? Czy pan przeprosi te 150 tys. osób, które pozbawił pan świadczeń rodzinnych? Oczekuję na pana odpowiedź, panie premierze.

 • Dziękuję bardzo, że pan poseł chciał mnie wyręczać, a ponieważ we wszystkich wystąpieniach padł wniosek o przerwę, poddam ten wniosek pod głosowanie.

 • Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy w całości.

  (Gwar na sali)

  Proszę o zajmowanie miejsc.

  Pani poseł, proszę zająć miejsce.

  Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie w całości projektu ustawy.

 • Poseł sprawozdawca w trybie sprostowania.

 • Pan poseł Wincenty Elsner.

 • Kto z pań i panów posłów jest za ogłoszeniem przerwy, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 447 posłów. Za wnioskiem oddało głos 211 posłów, przeciwnego zdania było 233 posłów, 3 posłów wstrzymało się od głosu.

  Wniosek upadł.

 • Pan Przemysław Wipler.

 • Pan poseł Patryk Jaki.

  Zaraz, jest lista, panie pośle. Błagam pana, odrobinę cierpliwości.

  Proszę bardzo.

 • Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 1., a tym samym za przyjęciem projektu ustawy w brzmieniu proponowanym przez wnioskodawców, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 449 posłów. Za oddało głos 232 posłów, przeciwnego zdania było 216 posłów, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

  Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął, a tym samym uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

  (Głos z sali: Poprawimy.)

 • Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w całości projektu ustawy, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 445 posłów. Za wnioskiem oddało głos 185 posłów, przeciwnego zdania było 233 posłów, 27 posłów wstrzymało się od głosu.

  Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił.

 • Wznawiam obrady.

  Kontynuujemy rozpatrywanie punktu 20. porządku dziennego.

  Przed przerwą pan premier Kaczyński, pan prezes, chciał zabrać głos w trybie sprostowania. Czy podtrzymuje pan swoją wolę?

  Bardzo proszę.

 • Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Ponieważ pan poseł Palikot w stanie bezrozumnego oszołomienia…

  (Wesołość na sali, oklaski)

  (Głos z sali: On go obraża.)

  …co chwila wywołuje mnie tutaj i domaga się ode mnie jakiejś riposty, repliki itd., itd., to odpowiem słowami wielkiego polskiego poety – Tuwima.

  (Poseł Jolanta Szczypińska: On nie zrozumie.)

  (Wesołość na sali)

  Próżnoś repliki się spodziewał.

  Nie dam ci prztyczka ani klapsa.

  Nie powiem nawet: pies cię…

  Bo to mezalians byłby dla psa.

  (Wesołość na sali, oklaski)

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 20. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzo nych w otwartych funduszach emerytalnych.

  Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Jakuba Szulca oraz przeprowadził dyskusję.

  W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz poprawki.

  W związku z tym Sejm skierował ponownie projekt ustawy do komisji w celu ich rozpatrzenia.

  Dodatkowe sprawozdanie komisji zostało paniom i panom posłom doręczone w druku nr 1972-A.

  Przystępujemy do trzeciego czytania.

  Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Jakuba Szulca.

 • Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!

  (Gwar na sali)

  Marszałek Ewa Kopacz: Proszę o ciszę.

  Pan poseł Kalisz podniósł problem konstytucyjności, twierdząc, że oczywiście każda ustawa powinna być badana z punktu widzenia zgodności z konstytucją. Pan poseł Szulc odpowiedział mu na to, że zgodność z konstytucją bada Trybunał Konstytucyjny. To jest prawda, tylko że wszystkie organy państwa, łącznie z Sejmem, przed przyjęciem rozwiązania mają obowiązek badania, czy są przesłanki zgodności z konstytucją.

  (Oklaski)

  Mam pytanie do pana ministra: Panie ministrze, czy ten projekt rządowy przed skierowaniem go do Sejmu był badany pod kątem zgodności z konstytucją, jeżeli chodzi o poszczególne rozwiązania? Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dwie sprawy. Jedna to prośba do pani marszałek, żeby jednak okiełznać osoby, które mówią o umoczeniach itd. – to nie jest język parlamentarny.

  (Poruszenie na sali)

  Po drugie, należałem do bardzo niewielu posłów, którzy głosowali przeciwko OFE

  (Oklaski)

  , to do młodych ludzi, którzy nie są zbyt mądrzy.

  (Poseł Rafał Grupiński: Głosujmy już.)

 • Panie Miller!-

  (Wesołość na sali)-

  Ja od pana oczekuję tylko jednej rzeczy: żeby pan nie brał jednocześnie pensji poselskiej, diet poselskich i emerytury, bo to jest w sumie 200 tys. zł. Tak pana boli ta niska emerytura, te 800 zł-

  (Oklaski)-

  , to niech pan z tych swoich 4 tys. zł, które pan bierze dodatkowo, emerytury, oprócz pensji poselskiej-

  (Poruszenie na sali)-

  , dołoży do tych biednych emerytur. Niech pan weźmie… Ja już sprzedałem panu… Pan nie ma czego sprzedać. Pan ma tylko emeryturę. Niech pan tę emeryturę rozda.

  (Oklaski)

  (Głos z sali: Za mało!)

 • Pani Marszałek! Mam jedno pytanie do nas wszystkich: Czy to jest prywatna kłótnia na lewicy, czy każdy może się przyłączyć?

  (Wesołość na sali)

  (Głos z sali: Każdy może.)

  (Poseł Przemysław Wipler: W jakim trybie zabiera głos?)

  A także mam pytanie do ministra pracy.

  (Głos z sali: Chyba do ministra finansów.)

  Czy to jest prywatna kłótnia na lewicy, czy to jest bardzo poważna sprawa, która pozwoli Polsce naprawić poważny błąd, ale nie katastrofalny, który został popełniony w momencie wprowadzenia jednak bardzo pożytecznej i dobrej reformy w 1998 r., która pozwala, zabezpieczając przyszłość emerytów, naprawić finanse publiczne Polski na dziesięciolecia bez wyrządzenia jakiejkolwiek szkody naszym emerytom, naszym dzieciom i naszym dziadkom? Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! To jest kradzież oszczędności ludzi, 16 mln Polaków.

  (Oklaski)

  To jest eutanazja systemu emerytalnego, to jest grzebanie OFE.

  (Poseł Marek Suski: Przecież jesteście za eutanazją.)

  Ale to jeszcze coś więcej. Sam pan premier powiedział pół roku temu, że oszczędności ludzi to świętość, której nie wolno nikomu naruszyć, po którą nikomu nie wolno sięgnąć. A zatem to jest świętokradztwo.

  (Oklaski)

  Za świętokradztwo jest kara znacznie większa niż za obłudę, co spotkało Leszka Millera.

  (Głos z sali: Co jeszcze?)

  To się nie skończy tak jak w przypadku Leszka Millera, że pan będzie musiał funkcjonować wśród tych baranów z Samoobrony, bo Samoobrony już nie ma. To nie jest ta sama kara, która spotkała Jarosława Kaczyńskiego za obłudę w tej sprawie, a mianowicie uprawianie polityki z krzyżem w ręku jako znakiem partyjnym. Pana czeka coś znacznie gorszego, pana czeka samotność. Będzie pan siedział nad brzegiem morza w Sopocie i przyjdzie do pana las, jak do Makbeta u Szekspira.

  (Oklaski)